Menampilkan 169 hasil

Deskripsi Arsip
PEMERINTAH NEGARA PASUNDAN Dengan objek digital
Pratinjau hasil cetak Hierarchy Lihat:
Surat Departement van binnenlandse zaken aan zijne excellentie de hoge vertegen woordiger van de ...
Surat Departement van binnenlandse zaken aan zijne excellentie de hoge vertegen woordiger van de kroon in indonesie onderwerp positive der Indonessche bestuurs ambtenaren in federal gebied op java en Madura Positiverbetering Djaksa Tanggal 19 Juli 1949
Surat Departement van binnenlandse zaken aan procureur General de Batavia onderwerp opheffing dua...
Surat Departement van binnenlandse zaken aan procureur General de Batavia onderwerp opheffing dualistiche bestuurs stelsel in de stdsgemeenten Tanggal 3 Mei 1949
Surat de wd.1ste. Regerings scretaris aan het hoofd van de dients voor algemene personale zaken o...
Surat de wd.1ste. Regerings scretaris aan het hoofd van de dients voor algemene personale zaken onderwerp inpassing landsdieren banoeming soverdracht Negara 14 Juli 1949
Surat de secretasis der Commisie Parket van de Procureuer General bij den Pengadilan Tinggi van N...
Surat de secretasis der Commisie Parket van de Procureuer General bij den Pengadilan Tinggi van Nagara Pasoendan te Bandoeng aan Zijne exsellentie de minister van binnenlads zaken mr. R.Mh. Ma'moen Soemadipradja onderwerv aanbiediene verslag Agustus 1949
Surat de secretaris van staat voor binnenlaands zaken wg. (H.Vander wal) voor eensluited afsschri...
Surat de secretaris van staat voor binnenlaands zaken wg. (H.Vander wal) voor eensluited afsschrift wg. Onloorbaar aan de minister van van binnenlandae zaken van de Negara Pasundan onderwerp opheffing dualistiche bestuurssteelsel in de stadsgemennnten Tanggal 31 Juli 1949
Surat De Resident, H.T.B Van Priangan kepada Den Burgemeester Van tentang Politie tanggal 23 Febr...
Surat De Resident, H.T.B Van Priangan kepada Den Burgemeester Van tentang Politie tanggal 23 Februari 1949
Surat de Resident , HTB van Priangan Names dezen de Assisten Resident t/b aan den regent van Band...
Surat de Resident , HTB van Priangan Names dezen de Assisten Resident t/b aan den regent van Bandung onderwerp bestuursveoring in het onderdistrict Bojongloa sedert 30 Juni 1949 Tanggal 13 September 1949
Surat de minister van Financien aan Minister cs onderwerp regelling ter RTC van schulden tuasen I...
Surat de minister van Financien aan Minister cs onderwerp regelling ter RTC van schulden tuasen Indonesie en Nederland en omgekeerd 11 April 1950
Surat de gedelegeerde van de HVK In Indonesie te Bandung kepada Secretaris van staat, hoofd van h...
Surat de gedelegeerde van de HVK In Indonesie te Bandung kepada Secretaris van staat, hoofd van het Departement van binnenlandse zaken 6 April 1949
Surat de fd. procereuer General Bij den Pengadilan Tinggi van de Negara Pasoendan te Bandoeng ond...
Surat de fd. procereuer General Bij den Pengadilan Tinggi van de Negara Pasoendan te Bandoeng onderwerp commisie teozicht evt overgave politie bevoegd heden aan de burgermeester Tanggal 18 Mei 1949
Hasil 41 s.d 50 dari 169