Laporan

Surat Departement van binnenlandse zaken aan zijne excellentie de hoge vertegen woordiger van de kroon in indonesie onderwerp positive der Indonessche bestuurs ambtenaren in federal gebied op java en Madura Positiverbetering Djaksa Tanggal 19 Juli 1949

Tidak ada laporan yang relevan dengan item ini