Menampilkan 60 hasil

Deskripsi Arsip
Pemerintah Negara Pasundan Dengan objek digital
Pratinjau hasil cetak Hierarchy Lihat:
Surat Boepati Bandung kehadapan PT. Resident HTB. Priangan tentang pemerintahan di daerah onderdi...
Surat Boepati Bandung kehadapan PT. Resident HTB. Priangan tentang pemerintahan di daerah onderdistrict Bodjongloa sesudah 30-6-1949
Surat Bupati Sukabumi kepada Pt. Resident Htb. Tentang Beralih kerja dari pegawai Pp yang berdipl...
Surat Bupati Sukabumi kepada Pt. Resident Htb. Tentang Beralih kerja dari pegawai Pp yang berdiploma ke Djawatan Djawatan Lain Tahun 1949
Surat Commisie Tot Onderzoek En Besturderinga van de Mogelijik heden tot Overdracht van Politie b...
Surat Commisie Tot Onderzoek En Besturderinga van de Mogelijik heden tot Overdracht van Politie beveogdheden aan burgermeester aan zijne excellentie de minister van binnendands zaken Negara Pasoendan onderwerv overdracht van politie bevoegdeden aan de burgermester Tanggal 3 September 1949
Surat de minister van Financien aan Minister cs onderwerp regelling ter RTC van schulden tuasen I...
Surat de minister van Financien aan Minister cs onderwerp regelling ter RTC van schulden tuasen Indonesie en Nederland en omgekeerd 11 April 1950
Surat de Resident , HTB van Priangan Names dezen de Assisten Resident t/b aan den regent van Band...
Surat de Resident , HTB van Priangan Names dezen de Assisten Resident t/b aan den regent van Bandung onderwerp bestuursveoring in het onderdistrict Bojongloa sedert 30 Juni 1949 Tanggal 13 September 1949
Surat de secretaris van staat voor binnenlaands zaken wg. (H.Vander wal) voor eensluited afsschri...
Surat de secretaris van staat voor binnenlaands zaken wg. (H.Vander wal) voor eensluited afsschrift wg. Onloorbaar aan de minister van van binnenlandae zaken van de Negara Pasundan onderwerp opheffing dualistiche bestuurssteelsel in de stadsgemennnten Tanggal 31 Juli 1949
Surat de secretasis der Commisie Parket van de Procureuer General bij den Pengadilan Tinggi van N...
Surat de secretasis der Commisie Parket van de Procureuer General bij den Pengadilan Tinggi van Nagara Pasoendan te Bandoeng aan Zijne exsellentie de minister van binnenlads zaken mr. R.Mh. Ma'moen Soemadipradja onderwerv aanbiediene verslag Agustus 1949
Surat de wd.1ste. Regerings scretaris aan het hoofd van de dients voor algemene personale zaken o...
Surat de wd.1ste. Regerings scretaris aan het hoofd van de dients voor algemene personale zaken onderwerp inpassing landsdieren banoeming soverdracht Negara 14 Juli 1949
Surat Departement van binnenlandse zaken aan zijne excellentie de hoge vertegen woordiger van de ...
Surat Departement van binnenlandse zaken aan zijne excellentie de hoge vertegen woordiger van de kroon in indonesie onderwerp positive der Indonessche bestuurs ambtenaren in federal gebied op java en Madura Positiverbetering Djaksa Tanggal 19 Juli 1949
Surat edaran kementrian Dalam Negeri Negara Pasundan kepada para Bupati dalam negara Pasundan ten...
Surat edaran kementrian Dalam Negeri Negara Pasundan kepada para Bupati dalam negara Pasundan tentang sidang Tanggal 17 Oktober 1949
Hasil 31 s.d 40 dari 60