Showing 168 results

Archival description
Berkas With digital objects
Print preview Hierarchy View:
Surat Wali Kota bandung Kepada PJM Menteri Dalam Negeri dari Negara Pasundan , Tgl 14 Februari 19...
Surat Wali Kota bandung Kepada PJM Menteri Dalam Negeri dari Negara Pasundan , Tgl 14 Februari 1949 perihal penjerahan djabatan Assisten Resident kepada Walikota Bandung Tahun 1949
Surat Kementrian Dalam Negeri Negara PasoendanDjawatan Kepolisian kepada pengurus Besar Persatuan...
Surat Kementrian Dalam Negeri Negara PasoendanDjawatan Kepolisian kepada pengurus Besar Persatuan Pegawai Polisi tentang memorandum dari pengurus Besar PPP 2 Mei 1949
Surat Departement van binnenlandse zaken aan procureur General de Batavia onderwerp opheffing dua...
Surat Departement van binnenlandse zaken aan procureur General de Batavia onderwerp opheffing dualistiche bestuurs stelsel in de stdsgemeenten Tanggal 3 Mei 1949
Surat Departement van binnenlandse zaken aan zijne excellentie de hoge vertegen woordiger van de ...
Surat Departement van binnenlandse zaken aan zijne excellentie de hoge vertegen woordiger van de kroon in indonesie onderwerp wensen van de minister van binnenlansde zaken pasundan 3 Mei 1949
Surat Kementrian Sosial Negara Pasundan Kepada PT. R Hasan Nata Nagara anggota Perwakilan Rakjat ...
Surat Kementrian Sosial Negara Pasundan Kepada PT. R Hasan Nata Nagara anggota Perwakilan Rakjat Negara Pasundan pentjautan kepada pertanyaanPaduka Toean R. Hasan Nata Nagara Tanggal 3 Mei 1949
Surat Kementrian Kesehatan Negara Pasundan kepada Jth. Paduka Toean Ketua Palemen Negara Pasundan...
Surat Kementrian Kesehatan Negara Pasundan kepada Jth. Paduka Toean Ketua Palemen Negara Pasundan Perihal Kegelisahan Pegawai Djawatan Negara Pasundan 5 Mei 1949
Surat Parket van de procureur General Bij en Pengadilan Tinggi van De Negara Pasoendan Te Bandoen...
Surat Parket van de procureur General Bij en Pengadilan Tinggi van De Negara Pasoendan Te Bandoeng aan den hoogedelgestr Heer. RAAA. Sotia Nataatmdja Hoofd van de afdeling decentralistie en desawezen v/h ministeries van binnenlandse zaken van de Negara Pasundan onderwerp uitnodiging tot bij woning bijeekoomst 10 Mei 1949
Suratde Resident HTB. Van Priangan voor de fd. controleur tb. wg.Onderwerp verhoging van restribu...
Suratde Resident HTB. Van Priangan voor de fd. controleur tb. wg.Onderwerp verhoging van restributies 10 Mei 1949
Surat Kementrian Perhubungan dan Pengairan Kepada Jth. PT. RAAMM. Sooeriakartalegawa anggauta Par...
Surat Kementrian Perhubungan dan Pengairan Kepada Jth. PT. RAAMM. Sooeriakartalegawa anggauta Parlemen Pasundan 3 Mei 1949
Surat de fd. procereuer General Bij den Pengadilan Tinggi van de Negara Pasoendan te Bandoeng ond...
Surat de fd. procereuer General Bij den Pengadilan Tinggi van de Negara Pasoendan te Bandoeng onderwerp commisie teozicht evt overgave politie bevoegd heden aan de burgermeester Tanggal 17 Mei 1949
Results 41 to 50 of 168