Menampilkan 61 hasil

Deskripsi Arsip
Pemerintah Negara Pasundan
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Hierarchy Lihat:

60 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Surat de Resident , HTB van Priangan Names dezen de Assisten Resident t/b aan den regent van Bandung onderwerp bestuursveoring in het onderdistrict Bojongloa sedert 30 Juni 1949 Tanggal 13 September 1949

Surat de Resident , HTB van Priangan Names dezen de Assisten Resident t/b aan den regent van Bandung onderwerp bestuursveoring in het onderdistrict Bojongloa sedert 30 Juni 1949 Tanggal 13 September 1949

Pemerintah Negara Pasundan

Surat de secretaris van staat voor binnenlaands zaken wg. (H.Vander wal) voor eensluited afsschrift wg. Onloorbaar aan de minister van van binnenlandae zaken van de Negara Pasundan onderwerp opheffing dualistiche bestuurssteelsel in de stadsgemennnten Tanggal 31 Juli 1949

Surat de secretaris van staat voor binnenlaands zaken wg. (H.Vander wal) voor eensluited afsschrift wg. Onloorbaar aan de minister van van binnenlandae zaken van de Negara Pasundan onderwerp opheffing dualistiche bestuurssteelsel in de stadsgemennnten Tanggal 31 Juli 1949

Pemerintah Negara Pasundan

Surat de secretasis der Commisie Parket van de Procureuer General bij den Pengadilan Tinggi van Nagara Pasoendan te Bandoeng aan Zijne exsellentie de minister van binnenlads zaken mr. R.Mh. Ma'moen Soemadipradja onderwerv aanbiediene verslag Agustus 1949

Surat de secretasis der Commisie Parket van de Procureuer General bij den Pengadilan Tinggi van Nagara Pasoendan te Bandoeng aan Zijne exsellentie de minister van binnenlads zaken mr. R.Mh. Ma'moen Soemadipradja onderwerv aanbiediene verslag Agustus 1949

Pemerintah Negara Pasundan

Surat Departement van binnenlandse zaken aan zijne excellentie de hoge vertegen woordiger van de kroon in indonesie onderwerp positive der Indonessche bestuurs ambtenaren in federal gebied op java en Madura Positiverbetering Djaksa Tanggal 19 Juli 1949

Surat Departement van binnenlandse zaken aan zijne excellentie de hoge vertegen woordiger van de kroon in indonesie onderwerp positive der Indonessche bestuurs ambtenaren in federal gebied op java en Madura Positiverbetering Djaksa Tanggal 19 Juli 1949

Pemerintah Negara Pasundan

Hasil 31 s.d 40 dari 61